NG POS Thermal Printers

 

NG THERMAL 332/333/850
 
Windows 7/8/10/11 Driver/Tool/Manual
Windows SDK
Android SDK
iOS SDK
NG THERMAL 320/110
 
Windows 7/8/10/11 Driver/Tool/Manual
Android SDK
iOS SDK
Android WiFi/BT Print Service APK
NG THERMAL 400
 
Windows 7/8/10/11 Driver/Tool/Manual
NG THERMAL-2201/2202/2203/2204
 
Windows 7/8/10/11 Driver/Tool/Manual
Windows SDK
Android SDK
iOS SDK
 

NG Barcode Scanners

 

NG-BAR-2231 NG-BAR-2232 NG BARC2DW (6510) NG BARC2D (6600) / NG BARC1D (8501)

NG-BAR-2231 Engine Manual

NG-BAR-2232 Engine Manual
NG 6510 Engine Manual
NG 6510 Quick Start Manual
NG 6510 Autosense Mode
NG 6510 USB Serial Mode
NG 6510 Factory Reset

NG 6600/8501 Engine Manual

 


NG POS AIO

 

POS-23001/POS-23003/POS-23005/POS-23006 Drivers
POS-23002/POS-23004 Drivers
Windows 10 x64
Windows 10 x64

 Ρύθμιση "Οθόνης Πελάτη"


 NG UPS Software
 

NG UPS650/850/1200/1500/2000 USB